tiszainoka.hu Olvassa oldalunkat magyarul Browse this site in English

Hírektovább

Inoka-2000 Kft.

A 2009. évi CXXII. Tv. 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság a vezetői tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok, a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 208. szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégbejegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatit közzé kell tenni.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakat tesszük közzé.

Az INOKA-2000 Kereskedelmi, Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőjének
neve: Vitkó Gyula Gábor
Címe: 5440 Kunszentmárton, Eötvös József utca 22.
tisztsége: ügyvezető igazgató
munkaköre: A Kft működtetése, munkavállalók irányítása és ellenőrzése. Utasítások, feladatatok kiosztása, ellenőrzése. A Kft működtetése és képviselete.
díjazása: Mt. Szabályai szerint, fix havibéres, havi 40 óra munkaidőkeret.
Bruttó 46.500 Ft.

Felügyelő bizottsági tagok:
Nagy János, 5464 Tiszainoka, Rákóczi út 25,
Kovács Zsigmondné, 5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 33.,
Csikós András, 5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 35
Díjazásuk nincs, feladatukat 0 Ft-ért, társadalmi munkában látják el.

Tiszainoka, 2013.